1887

Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam

image of Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhờ những cơ chế hỗ trợ thuận lợi mở đường cho đầu tư tư nhân, Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường năng lượng tái tạo hàng đầu của khu vực. Với đà phục hồi nền kinh tế sau đại dịch mạnh mẽ hơn trong thập kỷ tới, nhiệm vụ đảm bảo tăng trưởng bền vững cùng với tích hợp tỷ trọng ngày càng cao công suất điện từ các nguồn biến thiên sẽ là thách thức lớn cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có mức tiêu hao năng lượng cao trong phát triển kinh tế, những nỗ lực cải thiện hiệu quả năng lượng trong các chương trình điều chỉnh thị trường sắp tới sẽ tạo tiềm năng khai thác nhiều lợi ích kinh tế mới. Báo cáo Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch tại Việt Nam trình bày một quan điểm tổng thể về khung chính sách hiện tại, nêu bật những thành công, xác định những cơ hội củng cố các cơ chế, chính sách còn chưa khai thác có khả năng giúp nâng cao quy mô đầu tư và hoạt động tài chính vào năng lượng sạch. Cùng với đó, báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị thích hợp dành riêng cho Chính phủ và các đối tác phát triển của Việt Nam. Tài liệu đánh giá này được lập trong khuôn khổ Chương trình Huy động Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng sạch (CEFIM), một chương trình hỗ trợ các quốc gia đang phát triển khai thác nguồn vốn đầu tư và tài chính trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Vietnamese Also available in: English

Chính sách đầu tư và cạnh tranh

Chương này xem xét các cơ chế đầu tư và cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh phát triển năng lượng sạch, đồng thời tìm hiểu những nỗ lực của quốc gia trong việc tạo sân chơi công bằng giữa các doanh nghiệp nhà nước ngành điện và các đơn vị sản xuất điện độc lập, cũng như tạo ra một quy trình đấu thầu năng lượng tái tạo công bằng, hiệu quả và minh bạch. Ở chương này, tác giả đã đánh giá cơ chế đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam và các lĩnh vực khác để cải thiện khuôn khổ đầu tư năng lượng sạch, bao gồm cả cách thức tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận quỹ đất.

Vietnamese Also available in: English

Graphs

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error