1887

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2009

image of Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte 2009

Denna rapport innehåller dokumentation från det nordiska arbets-löshetsförsäkringsmötet som hölls i Finland den 10–12 juni 2009. Det första arbetslöshetsförsäkringsmötet hölls år 1949 och mötet i Finland var sålunda ett 60–årsjubileum. Med anledning av detta fanns på programmet en överblick över de senaste tio åren från år 1999 till 2009. Mötena arrangeras vartannat år och planeras gemensamt i den permanenta kommittén för det nordiska arbetslöshetsförsäkrings-mötet. Mötena erhåller ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet. Huvudtemat för mötet var arbetskraftens rörlighet i Norden med fokus på arbetslöshetsförsäkringen i framtiden. Temat inleddes med en rapport om ett nordiskt/skandinaviskt forskningsprojekt. Mötets andra tema var EG-förordning 883/2004 och dess tillämpningsförordning med fokus på elektroniskt informationsbyte (EESSI). Workshoparna var fem stycken: - Statusrapport över den sammanslagna socialförsäkringen i Norge.- Arbetsmarknadsparadoxen - brist på arbetskraft, ändå svårt att komma in på arbetsmarknaden.- The scope for a positive interplay between labour market flexibility and social protection.- Den svenska arbetslöshetsförsäkringen - förändringar och deras effekter.- The experiences and consequences of labour migration in the Baltic countries.

Swedish

.

Arbetskraftens rörlighet inom fyra nordiska länder

Detta projekt om arbetskraftens rörlighet inom fyra nordiska länder görs I samarbete mellan forskare från respektive land: Danmark, Finland, Norge och Sverige. I Danmark deltar professor Per Kongshøj Madsen och doktorand Stine Rasmussen som båda arbetar vid CARMA, d.v.s. centrum för arbetsmarknadsforskning vid Aalborgs universitet. Det finska teamet består av forskningsledare Simo Aho och doktorand Ilkka Virjo från WRC (Work Reseach Center) vid Tampere universitet. I Norge medverkar forskningsledare Jon Erik Dølvik samt forskarna Kristine Nergaard och Jørgen Svalund, alla verksamma vid Fafo i Oslo. Från Sverige kommer projektets ledare universitetslektor Tomas Berglund, doktorand Kristina Lovén och jag själv; vi finns samtliga på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error