1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Inledning

Allt fler svenskar åker till Danmark för att jobba. Under årets åtta första månader har ytterligare 4 400 svenskar fått arbete i Danmark. Det är 800 fler än under hela 2006. I år räknar den danska skattemyndigheten med att 30 000 svenskar kommer att lämna in en dansk deklaration, jämfört med en dryg tredjedel, 13 000, för två år sedan. Siffrorna är en tydlig indikation på den fortsatta integrationen av de lokala danska och svenska arbetsmarknaderna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error