1887

Arbetspendling i Norden

En kunskapsöversikt

image of Arbetspendling i Norden

Rapporten ger en kunskapsöversikt om omfattningen och utvecklingen av arbetskraftens rörlighet inom Norden men belyser även de ekonomiska effekterna av rörligheten. Till skillnad från de flesta tidigare studier på området belyses särskilt omfattningen av pendling mellan de nordiska länderna, men migration berörs även bitvis. Rapporten är utarbetad på uppdrag av de nordiska finansministrarna.

Swedish

.

Ålands pendlings- och migrationsströmmar

Det åländska befolknings- och arbetskraftsutbytet med omgivande fastlandsregioner är litet i förhållande till migration och arbetspendling inom Norden. Som exempel kan nämnas att ålänningarna bara stod för cirka tre procent av den totala nordiska bruttoinflyttningen till Sverige år 2004.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error