1887

Aksepterte årsaker til sykefravær

Holdninger i de fem nordiske landene

image of Aksepterte årsaker til sykefravær

Indhold:

* Om prosjektet

* Om undersøkelsen

* Kommentarer til metode og rapport

* Hovedfunn

* Akseptable årsaker for å sykemelde seg

* Akseptabel lengde på sykemelding

* Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding

* Påstander om langtids sykefravær

Norwegian

.

Spørreskjema

Hei, jeg ringer fra […]. Vi holder for tiden på med en undersøkelse for Nordisk Ministerråd om sykefravær og ønsker i den forbindelse å stillen noen spørsmål til en i husstanden som er mellom 18 og 65 år og som gjennomsnittlig arbeider minimum 8 timer i uken. Spørsmålene vil ta ca. 5 minutter.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error