OECDs gjennomgang av evaluering og valuering innen utdanning Norge

Hvordan kan elevvurdering, lærervurdering, skolevurdering og vurdering av skolesystemet bidra til reelle forbedringer av prestasjoner på tvers av et lands skolesystem? Landrapportene i denne serien gir en uavhengig analyse av viktige spørsmål knyttet til kvalitetsvurderingssystemet, gjeldende policy initiativer og mulige fremtidige forbedringer. Denne serien er en del av OECDs Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes.

Norwegian English