1887

Nordens språk med rötter och fötter

image of Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

.

Nordiska språk i forntid och nutid

Folk har i alla tider lagt märke till att ord på olika språk liknar varandra och har funderat över varför det finns likheter och olikheter mellan språken. I det kristna Europa antog man gärna att alla människor ursprungligen hade talat hebreiska. Det var ju språket i Gamla testamentet, och följaktligen måste också Adam och Eva ha talat hebreiska i Paradiset. Skälet till att det senare blev en myriad olika språk fann man också i Bibeln, närmare bestämt i elfte kapitlet i första Moseboken. Där berättas att människorna med förenade krafter ville bygga ett torn som skulle nå ända upp till himlen, men Gud var inte särskilt förtjust i projektet. Han ingrep därför genom att förvirra deras språk, så att de inte längre kunde förstå varandra, och därmed uppgav de projektet och spred sig i stället ut över hela jorden.

Swedish Norwegian, Icelandic, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error