Networks of Innovation

Towards New Models for Managing Schools and Systems (Hungarian version)

Centre for Educational Research and Innovation

A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az intézményi, helyi és rendszerszintű változások elősegítéséhez célszerű az érintettek partnerségére törekedni, és a párhuzamos erőfeszítések révén nyert tudást, valamint a működő gyakorlatok cseréjét a hálózatos működés lehetőségeivel támogatni. A meglévő tapasztalatok ellenére a hálózatokban zajló munka, különösen új hálózatok építése és működésük vagy növekedésük segítése, áldozattal járó kihívás a többség számára. A horizontális együttműködéssel járó erőfeszítések olyan befektetést jelentenek, amelyek számos közvetett hatáson keresztül és gyakran csak hosszabb távon „térülnek meg”. A hálózatosodás szakmai és pénzügyi ösztönzése csökkentheti a többletvállalásoktól való tartózkodást, a szakmai elbizonytalanodás és a konfliktusoktól való félelem kockázatát. A pályázati lehetőségeken túl az eredményes együttműködés technikai és emberi dimenzióira is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az e területre vonatkozó tudás gyarapításához kíván lendületet adni a kiadvány, melynek kérdésfelvetéseit, elméleti alapvetéseit és esettanulmányokra épülő gyakorlati következtetéseit reményeink szerint izgalmas viták és a hálózatosodás további erősödése követheti majd.

Hungarian English, French