1887

Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau

image of Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau

Udredningen kortlægger mulighederne for en fællesnordisk læreruddannelse på kandi-datniveau givet indenfor rammerne af et Nordic Master Programme. Det gør den ved at beskrive Nordens forskellige læreruddannelser og de forskellige regelværk for fællesgrader. Et Nordic Master Programme er et uddannelsesprogram etableret af Nordisk Ministerråd i 2007. Programmet er iværksat for at styrke Norden som en attraktiv region for uddannelse. Højere uddannelsesinstitutioner med en stærk forsk-ningsprofil kan søge om støtte til et Nordic Master Programme. Udredningen peger på fem udfordringer der begrænser mulighederne. Udfordringer-ne knytter sig blandt andet til at de potentielle ansøgerinstitutioners forskningsbasering ikke er identisk, at mange læreruddannelser ikke er stærkt moduliserede og derfor svære for de studerende at forlade, at læreruddannelserne har forskelligt indhold og længde og at lærerstuderende derfor er på forskellige faglige niveauer. Udredningen afsluttes med otte bud på indholdet i en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau, eksempelvis med fokus på stærke naturfagsdidaktiske kompetencer el-ler internationalisering.

Danish

.

En fællesnordisk læreruddannelse

Et Nordic Master Programme er et fælles kandidatuddannelsesprogram etableret af Nordisk Ministerråd i 2007. Programmet er iværksat for at styrke Norden som en attraktiv region for uddannelse og herigennem styrke deltagende institutioners internationale profil – i Norden såvel som uden for Norden. Set i lyset af udviklingen inden for transnational uddannelse, bl.a. i forhold til Bologna-processen og Lissabon-konventionen, synes dette program at være i overensstemmelse med den internationale udvikling inden for uddannelsesområdet.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error