1887

Læsning og skrivning i læreruddannelsen i Norden

image of Læsning og skrivning i læreruddannelsen i Norden

Formålet med denne kortlægning er at samle oplysninger om undervisningen i læse- og skrivefærdigheder ved læreruddannelserne i Norden og derigennem give et overblik over, hvordan de nordiske lande i sine læreruddannelser gennemfører de seneste forskningsresultater vedrørende læse- og skriveindlæring. Læse- og skrivefærdigheder er afgørende faktorer for fremgang i skolen og senere i arbejdslivet og dermed også afgørende for Nordens muligheder for at møde fremtidens udfordringer og styrke Nordens konkurrencekraft. Nutidens børn og unge har tilegnet sig læsevaner, som adskiller sig fra tidligere generationers, og som er helt anderledes end de traditioner, som skolerne og lærerne er vant til. Digitale tekster er ikke længere lineære, læseren bestemmer hvor teksten begynder og hvor den slutter. Også skrivevanerne har ændret sig som følge af udviklingen inden for informationsteknologien. Kortlægningen belyser, i hvilket omfang disse nye læse- og skrivevaner har ført til ændringer i læreruddannelsen vedrørende læse- og skriveundervisningen i de nordiske skoler.

Danish

.

Indledning

I de sidste 10 år har kravene til læse- og skrivefærdighederne forandret sig og er blevet større på grund af de generelle samfundsmæssige ændringer i Norden. Der er mange og komplicerede årsager til dette, men det skyldes bl.a. den ændring, samfundet har oplevet i forlængelse af udviklingen af informationsteknologien, den almene brug af computere og den større adgang til oplysninger, som ikke tidligere var tilgængelige for hvem som helst. Det faktum, at hvert enkelte samfundsindivid i dag i princippet kan deltage i diskussioner og formidling på Internettet, via SMS eller MSN, skaber et helt nyt syn på skrivningens rolle og har bl.a. resulteret i helt nye teksttyper og genrer. Skrivning er i dag en del af dagligdagen hos mange mennesker, som blot for nogle år siden ikke skrev særlig meget.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error