Kvalita raného vzdelávania a starostlivosti o deti: Slovenská republika 2012

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve (VSRD) môžu byť prínosné v širokej škále aspektov – pre deti, ich rodičov aj spoločnosť ako takú. Všetky tieto prínosy však závisia od kvality VSRD. Širšie sprístupnenie služieb bez ohľadu na kvalitu neprinesie z pohľadu dlhodobého zvýšenia produktivity práce nič dobré deťom ani spoločnosti.

Toto vydanie správ špecifických pre jednotlivé krajiny sa zameriava na otázky súvisiace s kvalitou. Každá správa sa zaoberá konkrétnou témou, ktorú si zvolila samotná skúmaná krajina. Správy poukazujú na silné stránky a upozorňujú na oblasti, na ktoré by sa mali zamerať úvahy o iniciatívach v rámci súčasných politík.

Slovak English