Innovation in the Knowledge Economy

Implications for Education and Learning (Hungarian version)

Centre for Educational Research and Innovation

E kiadvány fordításával bátorítjuk azokat, akik szerint még nem késtünk le arról, hogy az oktatás világában felvegyük a modern tudásközpontú társadalmak által diktált tempót, előtérbe helyezve az eredményességet, a méltányosságot, valamint a rendszer hatékonyságát szolgáló innovációs eszköztárat. Az innováció a tanítás-tanulás világában is nélkülözhetetlen, érinti az oktatási intézmények szervezetét, munkamódszereit, szolgáltatásainak kínálatát. A sok belső változó által meghatározott innovációs képesség függ a külső tényezőktől is. A kötet e tényezők és az általuk befolyásolt oktatási innovációs folyamatok megértéséhez nyújt segítséget. A változó elvárások kontextusába helyezve értelmezi a tudás és a tudásalapú közösségek fogalmait. Központi szerepet szán annak a metaforának, amelyben négy „pumpa” hatásain keresztül megérthetjük az innováció fontos hajtóerőit, amik kedvező feltételeket teremtenek az újító erejű változásokhoz. Számos további kérdés mellett vizsgálja a nyilvánosság kérdését, amely az információs korban a demokratikus tudásmegosztás ideájának fontos eszköze.

Hungarian English