1887

Højere uddannelse i Norden

Samarbejde, Arbejdsdeling og Koncentration (SAK) inden for små akademiske fag

image of Højere uddannelse i Norden

De nordiske lande deler fælles nordiske værdier og kultur inden for uddannelsesområdet, ligesom vi møder en række fælles udfordringer som gør sig gældende inden for udsatte fag på tværs af de nordiske lande.Sammen ønsker lande at skabe bæredygtige uddannelsesmiljøer af høj kvalitet. Derfor er det fordelagtigt at samle sig om at styrke nordisk kompetence samt konkurrenceevne og skabe nordisk merværdi gennem samarbejde inden for udsatte akademiske fagområder. Med denne baggrund er formålet med undersøgelsen at kortlægge eksisterende udsatte fagområder og undersøge mulighederne for øget samarbejde, arbejdsdeling eller koncentration (SAK) inden for de akademiske humanistiske uddannelser i de nordiske lande. I rapporten præsenteres forslag til, hvordan SAK kan være med til at sikre bæredygtige uddannelser af høj kvalitet i fremtiden på tværs af Norden.

Danish

.

Cases

I nærværende undersøgelse har vi gennemført en række interview med prodekaner og dekaner på humanistiske fakulteter på tværs af Norden. Interviewene har givet viden om eksisterende nationale og nordiske SAK-samarbejder inden for udsatte fag samt belyst styrker og svagheder ved disse samarbejder. På baggrund af interviewene og den indledende desk research har vi identificeret en række samarbejdsmodeller, som størstedelen af samarbejdstyperne falder under. Ud fra den opnåede viden fra interviewene og desk research har vi udvalgt fire cases, som ligeledes præsenteres i dette kapitel. De fire casestudier er udvalgt for at undersøge brugbarheden af forskellige typer af SAK-samarbejder i dybden.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error