1887

Framtidens utbildning i Norden

Konkurrens och samverkan i en globaliserad värld

image of Framtidens utbildning i Norden

Författarna till föreliggande syntesrapport har försökt identifiera de faktorer som antas komma att påverka utbildningssystemen, samt i vilken riktning påverkan sker. Framtiden kan beskrivas som trolig eller möjlig, hotfull eller önskvärd. Ju större diskrepansen är mellan ett troligt scenario och ett önskvärt - desto större behov finns för åtgärder som kan påverka utvecklingen. I rapporten görs även en analys av outforskade frågor och skillnader inom de nordiska länderna samt mellan de nordiska länderna och Storbritannien.

Swedish

.

Analys och slutsatser

I följande avsnitt görs en analys av vilka frågeställningar som författarna till föreliggande rapport uppfattat som de mest centrala i det samlade materialet. Det gäller dels vilka frågor eller tankegångar som mest frekvent återkommer och dels vilka frågeställningar som saknas jämfört med de tänkbara teman som presenterades under avsnitt 1.4.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error