Att ge bort kunskap gratis

Framväxten av öppna lärresurser

Centre for Educational Research and Innovation

03 Sept 2007 134 pages Swedish Also available in: Spanish, Japanese, English

https://doi.org/10.1787/9789264066038-sv 9789264066038 (PDF)

Author(s): OECD