1887

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Studie om de nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa

image of Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra anställningar. I den modellen är arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa centralt. Oxford Research har tillsammans med ett team av nordiska experter analyserat arbetsmarknadsutbildningar i Norden.Rapporten skildrar systemen utifrån bland annat inriktning, målgrupp, omfattning, finansiering och resultat. Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa i de tre autonoma regionerna beskrivs också. Rapporten konkluderar att det finns en trend i de nordiska länderna mot att arbetsmarknadsutbildningen kommit att bli alltmer inriktad på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

Swedish

.

Resultat, uppföljning och utvärdering

Resultatet av arbetsmarknadsutbildningarna kan analyseras i flera dimensioner: Hur väl har den arbetslöses lyckats med utbildningen? Vilket resultat har utbildningen haft på den arbetslöses anställbarhet? I vilken grad har de ansvariga myndigheterna uppnått sina mål för arbetsmarknadsutbildningarna? I följande avsnitt kommer vi att besvara dessa tre frågor med utgångspunkt i andelen av utbildningsdeltagare som genomför utbildningen, andelen som kom i arbete efter utbildningen och graden av arbetsmarknadsutbildningarnas måluppfyllelse. Detta följs sedan i efterföljande avsnitt av en översiktlig metaanalys av olika nordiska utvärderingar av de nationella arbetsmarknadsutbildningarna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error