OECD360: Sverige 2015

Hur står sig Sverige?

OECD360 innehåller de senaste analyserna och den senaste informationen från de främsta OECD-publikationerna. Det finns rikligt med grafik som illustrerar viktiga frågor. Utbildning, sysselsättning, grön tillväxt, regionala perspektiv, jordbruk, ekonomisk tillväxt, finanskrisen och dess följder för samhället och utvecklingen: åtta ämnen som sammanfattar läget för Sverige och för det internationella samfundet. Till varje artikel finns två sidor med grafik med OECDinformation från tre diagram i den ursprungliga publikationen och det går även att hämta källdata till varje diagram via Statlinks.

Swedish