OECD360: Slovenská Republika 2015

Ako porovnáva Slovensko?

Brožúra OECD360 vám ponúka najnovšie analýzy a údaje z vlajkových publikácií OECD. Množstvo ilustrácií znázorňuje aktuálne najdôležitejšie problémy. Vzdelávanie, zamestnanosť, ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj, poľnohospodárstvo, hospodársky rast, finančná kríza a jej dôsledky pre spoločnosť a rozvoj: 8 tém, ktoré sumarizujú situáciu vašej krajiny i celej medzinárodnej scény. Každý článok dopĺňajú dve strany grafických znázornení so zvýraznenými údajmi OECD prevzatými z pôvodných publikácií – prevzatie zdrojových údajov pre každé grafické znázornenie umožňuje program Statlinks.

28 Apr 2015 48 pages Slovak

https://doi.org/10.1787/9789264236714-sk 9789264236714 (PDF)

Author(s): OECD