OECD360: Slovenija 2015

Kam se uvršča Slovenija?

OECD360 je revija, v kateri so zbrane najnovejše analize in podatki iz ključnih publikacij OECD. Pereča vprašanja spremljajo grafični prikazi. Izobraževanje, zaposlovanje, zelena rast, regionalni pogledi, kmetijstvo, gospodarska rast, finančna kriza in njene posledice za družbo in razvoj: 8 tem, ki povzemajo razmere v vaši državi kot tudi razmere na celotnem mednarodnem prizorišču. Vsak članek spremljata dve strani grafičnih ponazoritev, ki prikazujejo podatke OECD iz treh grafičnih prikazov iz izvirne publikacije – s povezavami Statlinks, ki omogočajo prenos izvirnih podatkov za vsak grafični prikaz.

31 Mar 2015 48 pages Slovenian

https://doi.org/10.1787/9789264236219-sl 9789264236219 (PDF)

Author(s): OECD