OECD360: Norge 2015

Hvordan gjør Norge det sammenlignet med andre land?

OECD360 gir deg de nyeste analysene og dataene fra OECDs nøkkelpublikasjoner. Tallrike grafikker illustrerer viktige aktuelle temaer. Utdanning, arbeid, grønn vekst, regionale perspektiver, jordbruk, økonomisk vekst, finanskrisen og dens konsekvenser for samfunnet og utviklingen: 8 temaer som sammenfatter situasjonen for ditt land og hele den internasjonale arenaen. Hver artikkel ledsages av to sider med grafikker som fremhever OECD-data fra tre grafikker hentet fra originalpublikasjonen – med StatLinks som gjør at du kan laste ned kildedataene til hver grafikk.

28 May 2015 48 pages Norwegian

https://doi.org/10.1787/9789264236615-no 9789264236615 (PDF)

Author(s): OECD