OECD360: Nederland 2015

Hoe doet Nederland het?

OECD360 biedt u de meest recente analyses en gegevens uit belangrijke OECD-publicaties. Talrijke afbeeldingen illustreren belangrijke lopende kwesties. Onderwijs, werkgelegenheid, groene groei, regionale perspectieven, landbouw, economische groei, de financiële crisis en de gevolgen daarvan op de samenleving en ontwikkeling: 8 onderwerpen die de situatie van uw land en die van het hele internationale toneel samenvatten. Elk artikel gaat vergezeld van twee pagina’s met graphics die de gegevens van de OECD uit drie grafieken uit de originele publicatie duidelijk weergeven - met Statlinks waarmee de brongegevens van elke graphic kunnen worden gedownload.

28 Apr 2015 48 pages Dutch

https://doi.org/10.1787/9789264236769-nl 9789264236769 (PDF)

Author(s): OECD