1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2007

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Ekonomiska utsikter i Norden år 2008 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2007. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Norge (in Norwegian)

Den norske regjeringen vil føre en økonomisk politikk som legger til rette for arbeid til alle, fortsatt økonomisk vekst, en bærekraftig utvikling, en mer retteferdig fordeling og styrking av velferdsordningene. De ulike delene av den økonomiske politikken må virke sammen for å nå disse målene.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error