1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2007

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Ekonomiska utsikter i Norden år 2008 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2007. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Island (in Danish)

Den økonomiske politiks overordnede mål er at bevare makroøkonomisk stabilitet og dermed skabe en sund forudsætning for økonomisk vækst. Regeringens handlinger, hvad angår finans- og pengepolitik, er præget af denne målsætning, samtidigt med at erhvervslivets konkurrenceevner skal styrkes. Denne politik har bl. andet manifesteret sig i form af liberalisering indenfor finansmarkedet, privatisering af offentlige virksomheder og sænkning af personlig indkomstskat og selskabsskat. Resultatet har været kraftig økonomisk vækst i de sidste år, som både skyldes vækst indenfor de privatiserede brancher, især indenfor det finansielle marked, og stordrifts investeringer.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error