1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2007

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Ekonomiska utsikter i Norden år 2008 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2007. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Finland

Den ekonomiska politiken i Finland har under de senaste åren stött den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen genom skatteåtgärder och anslagsökningar som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och strukturella reformer för att kunna stå emot det utgiftstryck på den offentliga ekonomin som beror på befolkningens stigande medelålder. Målet för den nuvarande regeringens ekonomiska politik är att upprätthålla en stark ekonomisk tillväxt så att man med hjälp av en målmedveten sysselsättningspolitik kan skapa 80 000—100 000 nya arbetsplatser före utgången av nästa valperiod. En så kraftig ökning av sysselsättningen förutsätter åtgärder som främjar utbudet på arbetskraft och ökar produktiviteten. Politiken läggs särskild vikt vid att lindra matchningsproblemen på arbetsmarknaden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error