1887

Clearing og oppgjør i Norden

Rapport utarbeidet i regi av Nordisk Ministerråd

image of Clearing og oppgjør i Norden

The report on ”Clearing and Settlement in the Nordic countries and the Giovannini report of November 2001” was presented by the Nordic Working Group for Securities Market Issues in January 2004. The purpose of the report was to identify potential legal barriers in the five Nordic countries to effective cross-border clearing and settlement as identified in the Giovannini report (European Commission´s advisory working group consisting of market participants).The key observations of the report were the following: There are few legal provisions in Nordic countries creating technical barriers. As for taxation, some barriers are identified. However, the main barriers as regards taxation are probably of a more general nature than the barriers discussed in the Giovannini report. Furthermore, relatively few barriers are identified in relation to legal uncertainty. However, general uncertainty in relation to treatment of nominee accounts might be a potential impediment to effective clearing and settlement in the Nordic countries. The report has an English summary. The full text is available is Norwegian.

Norwegian

.

Bakgrunn og mandat

I 1999 ga Nordisk Ministerråd ut rapporten ”Förutsettningar för ökat nordiskt och nordiskt- balktiskt börssamarbete”. Som en del av oppfølgingen til denne rapporten ble det nedsatt en arbeidsgruppe som våren 2000 avga rapporten ”Registrering, Clearing og afvikling på det Nordiske værdipapirmarked nu og i fremtiden – og eventuelle hindringer herfor”. Denne rapporten konkluderte bl.a. med at det var behov for en nærmere gjennomgang av de nordiske lands regler om registrering og rettsvirkninger av registrering. På denne bakgrunn ble det nedsatt en arbeidsgruppe som høsten 2001 avga rapporten ”Registrering af værdipapirer i de nordiske lande”. Denne rapporten understreket bl.a. viktigheten av at

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error