1887

Muslingemel i stedet for fiskemel i økologisk foder till æglæggende høns, kyllinger og andre husdyr

Nordisk seminarium 23.–24. januar 2007

image of Muslingemel i stedet for fiskemel i økologisk foder till æglæggende høns, kyllinger og andre husdyr

Ett Nordiskt Seminarium anordnades på Kristinebergs Marina Forskningsstation i Sverige i januari 2007 med syfte att sammanföra nordiska experter inom områdena kustvattenmiljö, musselodling, produktion av musselmjöl och ekologiskt foder. En anledning till seminariet var att fiskmjöl länge har använts som en proteinkälla i foder för t.ex. värphöns. Emellertid är användning av fiskmjöl inte KRAV-godkänd, samtidigt som tillgången på fiskmjöl minskar och priserna stiger. Deltagarnas intressen, kunskap och erfarenhet speglade hur musslor och andra marina djur som krabbor och sjöstjärnor istället skulle kunna utnyttjas som proteinkälla i ekologiskt foder och därmed även hur försörjningen av ekologiskt foder skall kunna tillgodoses efter 2012 då EU's krav på 100% KRAV-godkända råvaror skall uppfyllas för ekologiskt foder. Alla deltagarna var överens om att det finns en stor utmaning och möjlighet i att försöka utnyttja musslors och musselodlings potential till att framställa värdefullt musselmjöl samtidigt som kustvattenkvalitén förbättras.

Danish

.

Ekologisk fjäderfäproduktion (in Swedish)

I mitten av 90 – talet var den ekologiska äggproduktionen i stort sett obefintlig i Sverige. Initiativ från handel, producenter och framför allt en ökad efterfrågan från konsumenter gjorde att utvecklingen av ekologisk äggproduktion tog fart. Produktionen av ekologiska ägg i Sverige har ökat från 4000 hönor som producerade ca 60 ton ägg år 1995 till 310 000 hönor och en produktion på ca 4 500 ton ägg år 2004. Några faktorer som bidragit till ökningstakten är att produktionen har fungerat och det har funnits efterfrågan från handel och konsument. Omställningen då fyra miljoner höns bytte inhysningssystem medförde både utrymme i debatten och att många nya producenter faktiskt valde att satsa på ekologisk produktion.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error