1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Vad bör en HACCP-plan innehålla?

Det finns en hel del att läsa om detta, t.ex. i "Översättning (20050201) av Codexdokument om allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP" och i EGförordningen 852/2004, artikel 5. Innehållet i denna handledning och tillhörande bilagor avspeg-lar inte nödvändigtvis Nordiska Ministerrådets och Livsmedelsverkets ståndpunkter. Det finns även anpassade kurser/utbildningar inom området. Det är alltid producenten/tillverkaren som har ansvar för att ta fram en HACCP-plan eller att, om det bedöms rele-vant av kontrollmyndighet och osttillverkare, använda HACCP-planer som har tagits fram generellt för en viss process/produkt. Se även delprojektet HACCP First Aid Kit (bilaga 2) och vad som står i kapitlet om HACCP i branschriktlinjerna Säker mat i din butik (Svensk Dagligvaruhandel) och Hygienisk produktion av mjölkprodukter (Svensk Mjölk), som finns på Livsmedelsverkets webbplats (www.livsmedelsverket.se). Om mjölken köps från en mjölkproducent är det lämpligt att mjölkproducenten är med vid arbetet med att ta fram HACCP-planen (bilaga 3)15. En slutsats från telefonintervjuer med inspektörer genomförda av Lena Eriksson vid Älvdalens kommun om förekomst av sjukdomsutbrott, där mjölkprodukter misstänks vara smittkällan, är vikten av att verksamheten har noggrann egen kontroll. Förutom bra egen kontroll av mjölkhantering och osttillverkning behövs även bra egen kontroll av foderkvalitet, djurhälsa och mjölkkvalitet vid tillverkning av mjölkprodukter. Mjölkens kvalitet är speciellt viktig vid tillverkning av opastöriserade mjölkprodukter.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error