1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Förord

Denna handledning är framtagen inom projektet "Nordiskt samarbete mellan branschföreträdare och kontrollpersonal för att uppnå en förenkling av kontrollen vid hantverksmässig osttillverkning", även kallat "Nordost". Projektet är finansierat av Nordiska ministerrådet och är initierat av den Nordiska arbetsgruppen för "Matförvaltning och förbrukar-/konsumentinformation" (NMF-gruppen). Innehållet i handledningen och tillhörande bilagor avspeglar inte nödvändigtvis Nordiska Ministerrådets och Livsmedelsverkets ståndpunkter.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error