1887

En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Oppfølging av nordisk seminar, Holmen Fjordhotell, Asker 30. mai 2006

image of En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Sammenstillingen er gjennomført av en nordisk myndighetsgruppe etter et seminar i Oslo 31. mai 2006. Det brukes betydelige ressurser på gjennomføring av den offentlige kjøttkontrollen i de nordiske landene. Alle landene har et prinsipp om full kostnadsdekning som utgangspunkt, bortsett fra for de små slakteriene. Myndigheten krever inn avgifter/gebyr fra slakteriene i forhold til et beregnet ressursforbruk ved kjøttkontrollen. Beregning av gebyr baserer seg på modeller for vurdering av behov for bemanning i kjøttkontrollen. Nytt regelverk for kjøttkontroll legger opp til at det skal benyttes en risikobasert metode for å fastsette den offentlige bemanningen på slaktelinjene. De nordiske landene vil arbeide for å gjøre bruk av disse mulighetene, eventuelt sammen med ytterligere rasjonalisering og effektivisering av kjøttkontrollen, for å kunne benytte ressursene til kjøttkontrollen mer målrettet, og eventuelt redusere disse ytterligere.

Norwegian

.

Kjøttkontroll og finansiering i Island

Kjøttkontrollen er finansiert gjennom avgifter som er lovbestemmte. For å forandre avgiftene må loven revurderes av tinget slik at det er lite fleksibilitet til å forandre avgiften. Nå har det vært lagt frem et forslag til forandring av loven slik det blir landbruksdepartementet som kan forandre tariffen. Produsentene skal ifølge forslaget dekke praktisk talt alle kostnader ved kontrollen beregnet pr produsert mengde kjøtt.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error