Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours
Hide / Show Abstract

Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours

I Estland, Lettland och Litauen

Denna rapport är en översikt av utvärderingen av två stipendieordningar, Sleipnir och Closer Culture Neighbours. Avsikten med utvärderingen har varit att ge en helhetsöversikt av processen kring och resultaten av Sleipnir och Closer Culture Neighbours som stipendieprogram, att höra samtliga parters åsikter i processen, att därefter analysera informationen och att lägga fram förslag som fokuserar på fördelar och nackdelar i programmen. Dessa förslag kan förhoppningsvis utnyttjas i anslutning till kommande stipendieordningar.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-532.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/utvardering-av-stipendieprogrammen-sleipnir-och-closer-culture-neighbours_tn2008-532
  • READ
 
Chapter
 

Slutsatser och förslag You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333658-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/utvardering-av-stipendieprogrammen-sleipnir-och-closer-culture-neighbours/slutsatser-och-forslag_9789289333658-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De två programmen, Sleipnir, som är ett resestipendium för unga professionella konstnärer och Closer Culture Neighbours (CCN), som är ett mobilitetsprogram för kulturadministratörer, har pågått i flera år och ett stort antal kreativa personer (speciellt inom ramen för Sleipnir) i alla tre baltiska stater har tagit del av stipendierna. Analysen av resultaten av djupintervjuerna och den nätbaserade undersökningen gör det möjligt att göra en allmän utvärdering av de två programmens grundläggande och organisatoriska aspekter.