Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours
Hide / Show Abstract

Utvärdering av stipendieprogrammen Sleipnir och Closer Culture Neighbours

I Estland, Lettland och Litauen

Denna rapport är en översikt av utvärderingen av två stipendieordningar, Sleipnir och Closer Culture Neighbours. Avsikten med utvärderingen har varit att ge en helhetsöversikt av processen kring och resultaten av Sleipnir och Closer Culture Neighbours som stipendieprogram, att höra samtliga parters åsikter i processen, att därefter analysera informationen och att lägga fram förslag som fokuserar på fördelar och nackdelar i programmen. Dessa förslag kan förhoppningsvis utnyttjas i anslutning till kommande stipendieordningar.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-532.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/utvardering-av-stipendieprogrammen-sleipnir-och-closer-culture-neighbours_tn2008-532
  • READ
 
Chapter
 

Referenser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333658-10-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/utvardering-av-stipendieprogrammen-sleipnir-och-closer-culture-neighbours/referenser_9789289333658-10-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers