Urban Patterns of Growth
Hide / Show Abstract

Urban Patterns of Growth

The Geography of Suppliers of High-Tech Companies in the Nordic Countries

Urban Patterns of Growth was carried out for the preparation of the Nordic regional policy co-operation programme 2013-2016 and national regional policies in the Nordic countries. A key issue is the concentration of economic growth in the largest cities. This is favored by urbanization economies but also by the forming of specialized international networks of innovation and production established far beyond regional and national borders. Much research has focused upon these new global networks, leaving behind the question of the national spreading effects of the production that has not been outsourced. The purpose of this study, therefore, is to elucidate, via case studies, the extent to which the purchases of supplies and services from knowledge firms are located in proximity of the company or whether these purchases have spread to the remaining part of the country.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813161e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/urban-patterns-of-growth_tn2013-508
  • READ
 
Chapter
 

24. Appendix 1 (in Swedish) You do not have access to this content

English
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813161ec025.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/urban-patterns-of-growth/24-appendix-1-in-swedish_9789289329644-25-en
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Nedan följer ett antal frågor som vi vill ha belysta i projektet. Avsikten är inte att ni ska besvara frågorna nu – utan att ni under intervjun besvarar de frågor ni kan besvara och de frågor ni anser lämpliga att besvara. Exakt hur ert företag väljer att besvara dessa frågor under intervjun och hur ert företag vill att svaren slutgiltigt ska presenteras i forskningsprojektet avgör ni naturligtvis själva. Exempelvis så kanske ert företag inte vill ange namnet på alla underleverantörer – men kan tänka sig att ange bransch och lokalisering (stad/kommun). Dessa frågor ska ses som ett underlag för intervjun och inte som en exakt specifikation. Viss ändring av frågorna kan förekomma. Om Ni har några frågor eller synpunkter på formuleringarna nedan så är Ni mycket välkommen att höra av er via telefon eller e-post.