Over grænser
Hide / Show Abstract

Over grænser

Fremme af planlægningssamarbejdet i Nordens grænseområder

Hvad fremmer og hvad begrænser plansamarbejde over grænser? Dette belyses i denne rapport gennem eksempler fra tre grænseområder i Norden: Haparanda/Tornio-området, Østfold/Bohuslän-området og Øresundsregionen. Der redegøres for problemer, mål og muligheder i et grænseregionalt samarbejde. Det kan dreje sig om forhold lige fra fælles planlægning af en ny bydel eller af ensartede naturområder på begge sider af en grænse til udnyttelse og udbygning af tilgrænsende regioner i en europæisk og international sammenhæng. Rapporten viser resultaterne af et projekt som det danske Center for Skov, Landskab og Planlægning gennemførte i 2002 og 2003 for Nordisk Ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380429de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/over-graenser_tn2004-507
  • READ
 
Chapter
 

Formål, baggrund og vilkår You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380429dec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/over-graenser/formal-baggrund-og-vilkar_9789289337557-3-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Formålet med projektet er at undersøge og opsamle erfaringer om og hvordan fysisk-funktionel planlægning har været anvendt som et værktøj til at fremme en bæredygtig udvikling i tre grænseregioner i Norden: Øresundsregionen, Haparanda/Tornio og Østfold/ Bohuslän. Projektet skal redegøre for niveau og arten af eventuel fælles fysisk planlægning, f.eks. om man i samarbejdet har haft en fælles vision, og i givet fald hvilke elementer, der indgår heri. Det skal redegøre for positive og negative erfaringer med grænseoverskridende planlægning og give anbefalinger til, hvilke temaer en grænseoverskridende fysisk planlægning for bæredygtig udvikling kan og eventuelt bør omfatte. Projektet skal indeholde elementer til en vurdering af mulighederne for at foretage gensidige høringer over grænsen i forbindelse med udarbejdelsen af strategiske planer.