Nordisk Pendlingskarta
Hide / Show Abstract

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 1 - Sverige och Norge

En nordisk gränsöverskridande arbetsmarknad. De nordiska ländernas officiella sysselsättningsstatistik utgår från att beskriva förhållandena från ett nationellt perspektiv. Med större rörlighet över gränserna ökar även behoven av att belysa utvecklingen på en gränsöverskridande arbetsmarknad. Sedan länge finns överenskommelser om en gemensam nordisk arbetsmarknad. I målformuleringarna heter det att upprätthålla full sysselsättning, en balanserad regional utveckling och att medborgarna fritt skall kunna ta arbete och bosätta sig i annat nordiskt land. Med projektet Nordisk pendlingskarta, genomför de nordisk ländernas statistikbyråer metodutveckling och sambearbetningar för att skapa information om personer som utfört arbete i grannlandet. Projektet genomförs i Nordiska Ministerrådets regi. Detta är en första delrapport från projektet och den redovisar i vilken omfattning svenskar och norrmän under 2001 utförde sysselsättning i grannlandet. Redovisningen bygger på individ och företagsuppgifter och uppgifterna redovisas även på regional och kommunal nivå.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-514.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/nordisk-pendlingskarta_tn2004-514
  • READ
 
Chapter
 

Att studera ytterligare You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337489-7-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/nordisk-pendlingskarta/att-studera-ytterligare_9789289337489-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den redovisning som ingår i projektet Nordisk pendlingskarta avser förhållanden under år 2001. Därför ger resultaten endast en uppfattning av nivåerna på deföreteelser som redovisas. Med uppgifter från flera år är det möjligt att följa vad arbetsmarknadskonjunkturer betyder, gränshinders betydelse o.s.v.