Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor
Hide / Show Abstract

Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor

Denne rapport er udarbejdet med henblik på at søge løsninger til forbedring af forbrugernes vilkår ved at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder. Rapporten indeholder dels en undersøgelse af priserne for en modelfamilie, herunder etableringsgebyrer, årlige gebyrer og flyttegebyrer. Undersøgelsen omfatter endvidere udbredelsen af loyalitetsprogrammer og andre kundefastholdelsesprogrammer. Rapporten indeholder samtidig en undersøgelse af forbrugermobilitet, herunder forbrugerens gebyrfølsomhed på de nordiske bankmarkeder og dennes betydningen for sektorens konkurrence. De overordnede konklusioner på undersøgelsen af omkostningerne for en modelfamilie og af etableringsgebyrer, rentesatser og flyttegebyrer er, at der både nationalt og specielt mellem de nordiske lande er store forskelle på hvad omkostningerne er. Undersøgelsen viser også, at en stor del af de undersøgte pengeinstitutter anvender forskellige former for loyalitetsprogrammer, kundepakker og produktpakker. Undersøgelsen viser, at 4–5 % af kunderne har skiftet pengeinstitut i 2004. Selvom denne del af undersøgelse er forbundet med en vis usikkerhed, understøttes resultatet af en række kvantitative befolkningsundersøgelse. Det kan således konstateres, at mobiliteten i den nordiske finansielle sektor er lavere end i andre brancher. Rapporten afsluttes en række anbefalinger, der har til formål at styrke gennemsigtigheden og mobiliteten på og mellem de nordiske finansielle markeder.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-507.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/mobiliteten-i-den-nordiske-finansielle-sektor_tn2006-507
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335935-1-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/mobiliteten-i-den-nordiske-finansielle-sektor/forord_9789289335935-1-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De finansielle markeder udgør ifølge Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for 2005-2010 en særlig prioritet. Det danske formandskab afholdte i efteråret 2005 en konference, hvor der bl.a. blev sat fokus på de finansielle markeder. På konferencen blev de foreløbige resultater af dette projekt: ”Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor” præsenteret.