Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt
Hide / Show Abstract

Kulturarv och natur som resurs för hållbar utveckling och tillväxt

En nordisk översikt

Vad kännetecknar kulturarvs- och natursektorernas arbete med regional och lokal utveckling och tillväxt i Norden? Vilka är utgångspunkterna för detta? Vad finns det att vinna på en vidareutvecklad samverkan mellan dessa intressen? Det är några av de frågor som behandlas i denna rapport som är resultatet av den första etappen i ett internordiskt projekt om naturens och kulturarvets betydelse som faktor för hållbar utveckling och tillväxt.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-513.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/kulturarv-och-natur-som-resurs-for-hallbar-utveckling-och-tillvaxt_tn2009-513
  • READ
 
Chapter
 

Internationella konventioner och policys You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332804-5-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/kulturarv-och-natur-som-resurs-for-hallbar-utveckling-och-tillvaxt/internationella-konventioner-och-policys_9789289332804-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I detta avsnitt presenteras kortfattat några av de internationella policys och konventioner vilka har betydelse för arbetet med natur- och kulturarvsvärden som resurser för regional utveckling och tillväxt.