De fyra modulernas modell
Hide / Show Abstract

De fyra modulernas modell

Ett nytt nordiskt mobilitets- och residensprogram

Nordiska ministerrådets sekretariat har beställt ett förslag till mobilitets – och residensprogram av en utomstående utredare. Utredaren Riitta Heinämaa gjorde en kartläggning av nationella, nordiska och internationella mobilitetsordningar. Kartläggningen identifierar fyra olika mobilitetsbehov. Utredningen svarar på dessa behov genom att uppdela mobilitetsprogrammet i fyra moduler, som fungerar på olika sätt och med olika kriterier. En bärande tanke i utredningen är att mobilitetsprogrammet skall öka samarbetet i Norden mellan olika aktörer i stället för att isolera samarbetet i nordiska revir. Utredningen föreslår fyra typer av mobilitet för det nordiska kultursamarbetet. Mobilitets- och residensprogrammet är organiserat som fyra moduler, som svarar mot de fyra olika mobilitetstyperna. Programmet är flexibelt och tyngdpunkter och satsningsområden kan prioriteras an efter som det uppstår nya behov eller nya inriktningar i det nordiska kultur- och konstsamarbetet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-516.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/de-fyra-modulernas-modell_tn2006-516
  • READ
 
Chapter
 

Utarbetande av rapporten You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335843-3-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/de-fyra-modulernas-modell/utarbetande-av-rapporten_9789289335843-3-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I utredningen behandlar jag mobilitets- och residensprogrammen ur kulturpolitiskt perspektiv (presentation av nuvarande mobilitets- och residensprogram), ur konstsamfundets perspektiv (utvecklingsbehov och nuläge) samt ur administrativ synvinkel (planering av det nya programmet).