Togpassasjerers rettigheter i Norden
Hide / Show Abstract

Togpassasjerers rettigheter i Norden

”Togpassasjerers rettigheter i Norden” er en utredning om forbrukernes rettigheter i kontrakter om persontransport med jernbane. Denne type kontrakter er stort sett regulert gjennom jernbaneselskapenes standardvilkår. Utredningen konkluderer med at disse standardvilkårene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar togpassasjerenes interesser – sammenlignet med det forbrukervern man i de Nordiske land har fått på andre områder, for eksempel pakkereiser. Særlig gjelder dette togpassasjerenes krav på prisavslag, heving og erstatning ved togforsinkelser og innstillinger. Ufravikelig lovgivning vil være bedre egnet til å ivareta togpassasjerens interesser, og utredningen anbefaler at slike lover utarbeides og vedtas. Dette må også ses i lys av EU-kommisjones forslag til forordning om togpassasjerenes rettigheter ved internasjonale reiser innen EU, som i mye større grad enn togselskapenes standardvilkår ivaretar forbrukernes interesser.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-544.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/togpassasjerers-rettigheter-i-norden_tn2004-544
  • READ
 
Chapter
 

DSBs forretningsbetingelser for rejse med tog You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337182-7-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/togpassasjerers-rettigheter-i-norden/dsbs-forretningsbetingelser-for-rejse-med-tog_9789289337182-7-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark med DSB og DSB S-tog a/s gælder disse betingelser for passagerer og deres bagage for rejse med tog og de transportmidler, DSB kan indsætte i stedet for tog.