Personvern og forbrukerrettigheter i transport
Hide / Show Abstract

Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Nordisk seminar

Denne rapporten er en rapportering fra et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport som ble arrangert i Oslo 15. november 2004 i regi av Nordisk ministerråd. Seminaret kom i stand etter initiativ fra Temagruppen for intelligente transportsystemer under den Nordiske embetsmannskomiteen for transport (NET). Seminaret samlet representanter fra alle de fem nordiske landene: Fra myndigheter med ansvar for alle transportgrenene, fra datatilsynsmyndigheter og forbrukermyndigheter. Seminaret skulle komme fram til forslag om nordiske retningslinjer for hvordan personvern og forbrukerrettigheter skal sikrest i utvikling, innføring og bruk av ITS i transport. I denne rapporten gjengir vi innledningene i plenum, momenter fra diskusjonene i arbeidsgruppene og de viktigste konklusjonene fra seminaret, samt en oversikt over relevant litteratur og lenker. Rapporten inneholder også det bakgrunnsmaterialet som ble sendt deltakerne før seminaret.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-504.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/personvern-og-forbrukerrettigheter-i-transport_tn2005-504
  • READ
 
Chapter
 

Sammendrag You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336918-2-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/personvern-og-forbrukerrettigheter-i-transport/sammendrag_9789289336918-2-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I samarbeid med Transportøkonomisk institutt arrangerte Nordisk ministerråd et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport i Oslo 15. november 2004. Seminaret kom i stand etter initiativ fra Temagruppen for intelligente transportsystemer under den nordiske embetsmannskomiteen for transport (NET). Seminaret er et ledd i temagruppas engasjement for bruk av informasjonsteknologi i transportsektoren og innføring av såkalte intelligente transportsystemer. Temagruppen har i denne forbindelsen også drøftet implikasjoner for personvernet. Temagruppen tok derfor initiativ til et utredningsprosjekt om transporttelematikk og individ. Temagruppen arrangert også en konferanse i Oslo 24. - 25. september 2003 om intelligente transportsystemer, der ett av temaene var hensynet til personvern og forbrukerrettigheter. En av konklusjonene fra utredningen, som ble gjennomført av Cowi A/S, og fra seminaret i 2003 var at man på nordisk nivå burde arbeide videre med utvikling av handlingsregler eller retningslinjer for hvordan personvern og forbrukerrettigheter bedre kunne ivaretas når intelligente transportsystemer og andre informasjons- og kommunikasjonssystemer tas i bruk i transportsektoren. Dette ble temaet for det nordiske seminaret som ble arrangert i Oslo 15. november 2004.