Personvern og forbrukerrettigheter i transport
Hide / Show Abstract

Personvern og forbrukerrettigheter i transport

Nordisk seminar

Denne rapporten er en rapportering fra et seminar om personvern og forbrukerrettigheter i transport som ble arrangert i Oslo 15. november 2004 i regi av Nordisk ministerråd. Seminaret kom i stand etter initiativ fra Temagruppen for intelligente transportsystemer under den Nordiske embetsmannskomiteen for transport (NET). Seminaret samlet representanter fra alle de fem nordiske landene: Fra myndigheter med ansvar for alle transportgrenene, fra datatilsynsmyndigheter og forbrukermyndigheter. Seminaret skulle komme fram til forslag om nordiske retningslinjer for hvordan personvern og forbrukerrettigheter skal sikrest i utvikling, innføring og bruk av ITS i transport. I denne rapporten gjengir vi innledningene i plenum, momenter fra diskusjonene i arbeidsgruppene og de viktigste konklusjonene fra seminaret, samt en oversikt over relevant litteratur og lenker. Rapporten inneholder også det bakgrunnsmaterialet som ble sendt deltakerne før seminaret.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-504.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/personvern-og-forbrukerrettigheter-i-transport_tn2005-504
  • READ
 
Chapter
 

De juridiske rammene for personvern og konsumentrettigheter i transport You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336918-8-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/personvern-og-forbrukerrettigheter-i-transport/de-juridiske-rammene-for-personvern-og-konsumentrettigheter-i-transport_9789289336918-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Notater for Nordisk ministerråds seminar om utvikling av retningslinjer for personvern og forbrukerrettigheter i transport. Oslo 15. november 2004