Nordisk pendlingskarta 2012
Hide / Show Abstract

Nordisk pendlingskarta 2012

Baserat på statistik från 2009

Statistiken avser år 2009 och visar att närmare 70.000 nordbor gränspendlade under 2009. Den samlade lönesumman för gränspendlare uppgick till 25 miljarder SEK, varav 22 miljarder av summan tjänades av svenskar i Danmark och Norge. Sedan 2001 har antalet gränspendlare i Norden ökat med mer än 100 procent, men 2009 ökade inte längre antalet i lika hög takt som tidigare*. Den kraftiga expansionen av svensk gränspendling till Danmark och Norge saktade in under 2009. Ökningen var knappt 3 procent, att jämföras med åren 2006-2008 då den var nära 20 procent, eller cirka 7000 personer per år. Den danska gränspendlingen till Norge och Sverige låg kvar på samma nivå som under 2008, medan den norska pendlingen till Danmark och Sverige minskade med 20 procent. Pendlingen är starkt beroende av ländernas arbetsmarknad och av goda kommunikationer.*De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen åren 2001, 2004, 2005, 2006 respektive 2008. Finland ingår i de fyra första årgångarna av rapporten.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-531.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/nordisk-pendlingskarta-2012_tn2013-531
  • READ
 
Chapter
 

Nordisk pendlingskarta You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329446-2-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/nordisk-pendlingskarta-2012/nordisk-pendlingskarta_9789289329446-2-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Nordisk pendlingskarta publiceras nu för sjätte gången. Statistikunderlagen som ligger till grund för rapporten är producerade i nära samarbete mellan statistikbyråerna i Danmark, Norge och Sverige. Statistik som avser Finland ingår i de fyra första årgångarna av rapporten. De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen åren 2001, 2004, 2005, 2006 respektive 2008. Statistiken i denna rapport avser år 2009.