Nordisk Pendlingskarta 2011
Hide / Show Abstract

Nordisk Pendlingskarta 2011

Baserat på statistik från 2008

Syftet med rapporten är att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Norden. År 2008 arbetspendlade 52 900 personer över riksgräns mellan Danmark, Norge och Sverige, vilket är den högsta siffran sedan mätningarnas början 2001. Finland och Island ingår inte i rapporten. Sedan den första mätningen 2001 har den totala arbetspendlingen mellan de tre länderna mer än fördubblats. Ökningen mellan 2006 och 2008 var särskilt stor. Pendlingen från Sverige till Danmark stod för den klart största andelen av ökningen och har 2001-2008 ökat med 349%. Pendlings¬strömmen från Sverige till Norge och Danmark till Norge har också tydligt ökat. Övriga pendlingsströmmar visar en negativ utveckling. Siffrorna redovisas efter kön, utbildningsbakgrund, bransch m.m.. Totalt uppgick nordbornas löneinkomster från annat nordiskt land till drygt 22 miljarder SEK under 2008.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-568.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/nordisk-pendlingskarta-2011_tn2011-568
  • READ
 
Chapter
 

Pendlarnas egenskaper You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330305-4-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/nordisk-pendlingskarta-2011/pendlarnas-egenskaper_9789289330305-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Männen stod, med sina 65 procent, för majoriteten av gränspendlingen mellan Sverige, Norge och Danmark. Högst andel kvinnliga pendlare fanns bland bosatta i Norge där de utgjorde 39 procent. Andelen kvinnliga pendlare från Danmark var 36 procent och från Sverige 35 procent.