Nordisk Pendlingskarta 2007
Hide / Show Abstract

Nordisk Pendlingskarta 2007

Baserat på senaste statistik från 2004

Nordisk pendlingskarta redovisar pendlingen mellan de nordiska länderna, ända ned på kommunal nivå, och ger därmed en bra bild över rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden. Det som gör Nordisk pendlingskarta unik är att den, till skillnad från nationell statistik redovisar pendling till arbete i annat land än bosättningslandet. Nytt i denna rapportDen stora mottagaren av arbetskraft från grannländerna var Norge, medan Sverige och Finland var nettoexportörer av arbetskraft. Arbetspendlingen från Sverige till Danmark ökade under perioden med 85%, medan pendlingen från Sverige till Norge sjönk något. Pendlingen mellan Finland och Sverige ökade med 50% i båda riktningarna, medan pendlingen från Norge till Danmark minskade med 40%. Pendlingen mellan gränskommuner i Norden är relativt liten i förhållande till den totala pendlingen mellan länderna. Pendlingen i vissa gränsområden är samtidigt så förhållandevis omfattande att man kan tala om gränsöverskridande lokala arbetsmarknader, såväl mellan delar av Norge-Sverige, som Finland-Norge och Sverige-Finland. Denna rapport är den andra rapporten av detta slag. En liknande rapport gjordes 2004, men siffror från 2001, och ännu en rapport är beställd för 2008, med siffror från 2005.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-584.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/nordisk-pendlingskarta-2007_tn2007-584
  • READ
 
Chapter
 

Sammanhållna arbetsmarknader över riksgräns You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334259-7-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/nordisk-pendlingskarta-2007/sammanhallna-arbetsmarknader-over-riksgrans_9789289334259-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I ett gränsregionalt perspektiv är det intressant att studera om det finns sammanhållna arbetsmarknader som sträcker sig över en riksgräns. Allmänt kan sägas att det geografiska sambandet mellan bostad och arbete har tänjts ut avsevärt de senaste fyrtio åren. Det har inneburit att näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor är svåra att belysa utifrån administrativa gränser oberoende om det är riks-, läns- eller kommungränser. För exempelvis Malmö kommuns del är grundförutsättningarna för 2004 för en sådan beskrivning följande enligt SCB:s officiella statistik