Hvordan styrke nordiske kommuners arbejde med vejtrafikstøj?
Hide / Show Abstract

Hvordan styrke nordiske kommuners arbejde med vejtrafikstøj?

I de nordiske lande er ca. 5 millioner mennesker udsat for vejtrafikstøj. I Danmark, Sverige, Norge og Finland findes i varierende form nationale ambitioner om at reducere vejtrafikstøj ved eksisterende boliger. Trods de nationale ambitioner har der hidtil været store vanskeligheder med at realisere dem. Kommunernes prioriteringer er en funktion af tre forhold: Den kommunale organisation, kommunens nære omgivelser, samt staten og tværgående netværk. På baggrund af case-studier, teori og anden litteratur tegnes i rapporten tegnes i rapporten billedet af det vi kalder den kommunale støjpolitiske anatomi. Det generelle billede er, at kommunerne har gode grunde til ikke at beskæftige sig med vejtrafikstøj ved eksisterende boliger. To case-studier fra Hørsholm i Danmark og Stockholm i Sverige er imidlertid eksempler på kommuner som gør en ekstraordinær indsats. På den baggrund redegøres for en række forudsætninger, som er vigtige for at øge den kommunale indsats for reduktion af vejtrafikstøj ved eksisterende boliger.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-581.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/hvordan-styrke-nordiske-kommuners-arbejde-med-vejtrafikstoj_tn2006-581
  • READ
 
Chapter
 

Hvad påvirker den kommunale indsats mod vejtrafikstøj? You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335195-4-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/hvordan-styrke-nordiske-kommuners-arbejde-med-vejtrafikstoj/hvad-pavirker-den-kommunale-indsats-mod-vejtrafikstoj_9789289335195-4-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Før det empiriske arbejde præsenteres, skal vi her redegøre for hvilke forhold som kan forventes at påvirke den kommunale støjbekæmpende indsats i situationer med eksisterende veje og boliger. Redegørelsen tager udgangspunkt i relevant teori og anden litteratur. De begreber og den struktur som her etableres vil være styrende for behandling af det empiriske materiale.