Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne
Hide / Show Abstract

Vildledende markedsføring i markedsføringslovgivningen og på specialområderne

Nutidens intense markedsføring af produkter stiller til stadighed spørgsmålstegn ved forbrugerbeskyttelsens tilstrækkelighed. Markedsføringslovgivningen med dens generelle og specielle forbudsregler sikrer et vist minimum af beskyttelse og supplerer speciallovgivningen, hvis indhold afhænger af områdets særlige karakter. Bestemmelserne om vildledning, tilsyn og sanktioner er forskellige afhængig af, om det er fødevarer, kosmetik, kemikalier eller andre forbrugerprodukter, der markedsføres med sundheds- eller miljømæssige egenskaber. Samspillet mellem general- og speciallovgivningen er ikke ganske klar i praksis, hvilket kan medføre en uens beskyttelse af forbrugeren. Rapporten har til formål at undersøge, om denne vekslende forbrugerbeskyttelse begrundet i specialområdernes karakter er tilstrækkelig set ud fra et forbrugerperspektiv samt anvise konkrete løsningsmodeller til sikring af bedre vilkår.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380642de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/vildledende-markedsforing-i-markedsforingslovgivningen-og-pa-specialomraderne_tn2006-548
  • READ
 
Chapter
 

Sverige You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380642dec009.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/vildledende-markedsforing-i-markedsforingslovgivningen-og-pa-specialomraderne/sverige_9789289335522-9-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Svensk markedsføringsret indeholder som de andre nordiske lande en generalklausul, der fastlægger hovedprincipperne for, hvorledes markedsføring skal foretages for at være i overensstemmelse med acceptabel markedsadfærd. Denne generalklausul findes i markedsføringslovens § 4.