Innovation og forbrugerkvalitet
Hide / Show Abstract

Innovation og forbrugerkvalitet

De fleste nye produkter bliver ikke en succes. Hermed har producenterne spildt ressourcer, og forbrugerne får ikke de produkter, de kunne ønske sig. Hvordan kan kommunikationen mellem forbrugere og virksomheder forbedres, så nye produkter målrettes til forbrugernes behov før de kommer på markedet? Innovation knyttes ofte til teknologisk forskning og udvikling, men i en proces mod udviklingen af et nyt produkt eller en ny serviceydelse, spiller en analyse og forståelse af brugernes behov og præferencedannelse en afgørende rolle. Denne rapport handler om muligheder for mere forbrugerdrevet innovation. Forbrugernes vilkår kan fremmes gennem innovation og innovationen kan gøres mere effektiv gennem involvering af forbrugerne. Der er så sat fokus på de politiske rammebetingelser, der kan fremme forbrugerdrevet innovation. Der er her tale om et grænseområde mellem innovationspolitik og forbrugerpolitik. Udvidelsen af nogle klassiske forbrugerpolitiske instrumenter kan potentielt yde et vigtigt bidrag til fremme af forbrugerdrevet innovation. Denne rapport gennemgår en række værktøjer, som virksomhederne kan benytte til at identificere muligheder for nye produkter eller produktforbedringer gennem øget forbrugerforståelse og -involvering. Dernæst følger virksomhedscases med eksempler på brug af redskaberne i innovationssammenhæng.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-541.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/innovation-og-forbrugerkvalitet_tn2006-541
  • READ
 
Chapter
 

Introduktion You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335591-2-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/innovation-og-forbrugerkvalitet/introduktion_9789289335591-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Innovation bliver traditionelt ikke betragtet som et forbrugerpolitisk emne. Dette hænger sammen med, at innovation i den politiske debat mest bliver forbundet med teknologisk forskning og udvikling og dens anvendelse i form af nye produkter. Dette teknologiorienterede syn på innovation har rødder i nationaløkonomien, og de spørgsmål af politisk relevans, det rejser, handler om, hvordan man sikrer et tilstrækkeligt omfang af forskning og udvikling på offentlige forskningsinstitutioner og i erhvervslivet, og hvordan man sikrer transfer af ny teknologisk indsigt til potentielle brugere i virksomhederne.