Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering
Hide / Show Abstract

Forbrugerens syn på virksomheders kundeklagehåndtering

Denne rapport er udarbejdet på foranledning af Forbrugerstyrelsen i Danmark og er finansieret af Nordisk Ministerråd. Baggrunden for rapporten er det stigende antal forbrugerklager over erhvervsdrivende som den offentlige sektor har oplevet siden 1970'erne. Dette er belastende for såvel den offentlige sektor og som de erhvervsdrivende. Rapporten skal bidrage til at Forbrugerstyrelsen og øvrige forbrugermyn-digheder i de nordiske lande opnår bedre indsigt i og viden om forbrugernes oplevelser af udbredelsen og håndteringen af forbrugerutilfredshed og forbrugerklager i virksomhederne, således at dette vil kunne danne udgangspunkt for mulige løsninger af det stigende antal forbrugerklager.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-529.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/forbrugerens-syn-pa-virksomheders-kundeklagehandtering_tn2007-529
  • READ
 
Chapter
 

Hvorfor opstår utilfredshed You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334723-5-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/forbrugerens-syn-pa-virksomheders-kundeklagehandtering/hvorfor-opstar-utilfredshed_9789289334723-5-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Spørgsmålet om, inden for hvilke produktmarkeder og markeder for serviceydelser den gennemsnitlige forbruger (der har oplevet utilfredshed) typisk oplever utilfredshed, besvares ved at se på, inden for hvilke produktkategorier og kategorier af serviceydelser forbrugerne senest har oplevet utilfredshed. Som spørgsmålet er udformet fungerer det som en tilfældig stikprøve, og kan dermed medvirke til at afsløre eventuelle forskelle mellem forbrugere i Danmark og Sverige.