De nye forbrugerkøbsregler i praksis
Hide / Show Abstract

De nye forbrugerkøbsregler i praksis

EU's Ministerråd vedtog i maj 1999 direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed. Direktivet blev efterfølgende implementeret i de nationale retssystemer. Set ud fra en nordisk synsvinkel indebar direktivet navnlig tre nyskabelser, nemlig indførelsen af en seksmåneders formodningsregel, der har til formål at lette forbrugerens bevisbyrde i sager om mangler, indførelsen af en ret for forbrugeren til i tilfælde af mangler at vælge mellem omlevering og afhjælpning, medmindre den valgte beføjelse findes uforholdsmæssig samt en diretivbestemt toårs reklamationsret. I denne rapport gives en beskrivelse af, hvordan praksis ved de retsanvendende myndigheder i de nordiske lande har udviklet sig i relation til disse regler. Herudover undersøges praksis i relation til opkrævningen af undersøgelsesgebyrer i forbindelse med reklamationer over mangler, idet forbrugeren efter direktivet har krav på gratis afhjælpning. Rapporten viser, at der trods de nu sprogligt næsten enslydende nordiske regler på området, i praksis er ganske store forskelle på, hvordan reglerne fortolkes i de forskellige, nordiske retssystemer. Til sammenligning med opfattelsen af reglerne ved de retsanvendende myndigheder inddrages endelig to empiriske undersøgelser af kendskabet til og forståelsen af reglerne i branchen.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380631de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/de-nye-forbrugerkobsregler-i-praksis_tn2006-533
  • READ
 
Chapter
 

Undersøgelsesgebyrer You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380631dec007.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/de-nye-forbrugerkobsregler-i-praksis/undersogelsesgebyrer_9789289335676-7-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det er en direkte følge af forbrugerkøbsdirektivet, at er den leverede salgsgenstand mangelfuld, har forbrugeren krav på omkostningsfri afhjælpning. Dette fremgår af art. 3, stk. 2, der har følgende ordlyd