Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa
Hide / Show Abstract

Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne

Nordisk ministerråd/kulturministrene besluttet i april 2013 å iverksette en kartlegging av kultur- og helseområdet i Norden. Region Skåne ble tildelt prosjektoppdraget, som er gjennomfört i perioden 1. februar – 10. oktober 2014. Prosjektet er samfinansiert av Nordisk ministerråd og Region Skåne. Kartleggingens formål var å øke kunnskapen om kultur- og helseområdet som en betydningsfull faktor i en holdbar nordisk velferd, og skulle omfatte praksis i alle nordiske land og Færøyene, Grønland og Åland. Oppdraget omfattet også en kartlegging av forskning i de fem nordiske landene. Det ble tidlig i arbeidet klart at kartleggingen dessuten måtte omfatte utdanning.Rapporten presenterer en statusbeskrivelse av kultur- og helseområdet, en analyse av behov innen området, konklusjoner samt forslag til mulige felles nordiske innsatser på området.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381524oe.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/38201524of1.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/vandpunkt-forslag-om-kultur-och-halsa_tn2015-520
 • READ
 
Chapter
 

Intervju med politikere You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/381524oec007.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/vandpunkt-forslag-om-kultur-och-halsa/intervju-med-politikere_9789289340298-7-no
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I forbindelse med rapporten er følgende politikere intervjuet om kulturog helsesatsningen