Utvärdering av Nordjobb
Hide / Show Abstract

Utvärdering av Nordjobb

Nordens arbetsutbytesprogram för unga

Nordjobb är ett utbytesprogram där ungdomar i Norden får arbeta, bo och ta del av organiserade fritidsaktiviteter i ett annat nordiskt land eller självstyrande område. Programmet syftar till att skapa ökad rörlighet mellan arbetsmarknaderna i de nordiska länderna och stärka deltagarnas nordiska identitet och samhörighet.

Oxford Research har genomfört en programteoretisk utvärdering av Nordjobb utifrån kriterierna relevans, effektivitet, kostnadseffektivitet, långsiktighet och det nordiska mervärdet av programmet. Utvärderingen är baserad på dokumentstudier och intervjuer med relevanta aktörer i alla de nordiska länderna och de tre autonoma regionerna i Norden.

Utvärdering drar slutsatsen att Nordjobb är ett relevant program vilket även framöver bör finansieras och ett antal rekommendationer för ökad effektivitet och effekt av programmet presenteras i rapporten.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3816209e.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/382016209f1.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/utvardering-av-nordjobb_tn2016-522
 • READ
 
Chapter
 

Referensförteckning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3816209ec006.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/utvardering-av-nordjobb/referensforteckning_9789289345491-6-sv
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers